Ga i Sn am ADHD

Ga i Sn am ADHD

£8.99
Cod Eitem : 9781783903375
Awdur(on)/Author(s) : Susan Yarney
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Chris Martin
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Testun
Dewch i gwrdd â Ben – bachgen ifanc ag ADHD. Mae Ben yn gwahodd darllenwyr i ddysgu am ADHD o’i safbwynt ef. Mae’n helpu plant i ddeall beth mae’n ei olygu i fod ag ADHD ac yn disgrifio’r cyflwr a sut mae’n teimlo. Mae Ben yn esbonio sut y cafodd ddiagnosis a beth mae wedi’i ddysgu am ffyrdd i leddfu ei symptomau ADHD, a sut y gall ffrindiau ac oedolion helpu ei gilydd.

Meet Ben – a young boy with ADHD. Ben invites readers to learn about ADHD from his perspective. He helps children understand what it means to have ADHD and describes what it is and how it feels. Ben explains how he was diagnosed and what he has learnt about ways to relieve his ADHD symptoms, and how friends and adults can help at home and school.