Newid Iaith

Mêts Maesllan 2

Mêts Maesllan 2

£79.99
Cod Eitem : 9781783903795
Awdur(on)/Author(s) : Nanna Ryder, Bethan Clement, Marian Thomas
Mae cyfres boblogaidd Mêts Maesllan yn parhau gyda chyfres newydd o lyfrau. Dyma gyfres i gynorthwyo dysgwyr ar Gamau Cynnydd 2-3 sydd ag anawsterau dysgu penodol i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg. Mae hwn yn estyniad ar y gyfres gyntaf, mae'r llyfrau a'r gweithgareddau wedi eu graddoli ar 4 lefel er mwyn datblygu sgiliau darllen, a phob un yn adeiladu ar y lefel flaenorol.

The popular Mêts Maesllan series continues with this new series. The series aims to help learners on Progression Steps 2-3 and those that have specific learning difficulties in mastering literacy in Welsh. The series includes a pack of 32 cross-curricular books, some of which are fictional, others factual, and some in the form of rhyme.