Newid Iaith

Cyfres Fflach Doniol: Tricsi a Dicsi

Cyfres Fflach Doniol: Tricsi a Dicsi

£4.99
Cod Eitem : 9781784231354
Awdur(on)/Author(s) : Gwyn Morgan
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Dai Owen
Daw pob math o helyntion a throeon trwstan i ran Ow a Dicsi a Bopa Tricsi wrth iddyn nhw deithio o Decsas bell i Gaerdydd am wythnos o wyliau. Mae Sharon wrth eu bodd yn cael cwmni ei modryb a’i hewythr hynod,ond a fydd Dad yn medru cadw ei dymer am wythnos gyfan, tybed?

Ow, Dicsi and Bopa Tricsi encounter many thrills and spills as they travel from Texas to Cardiff for a week's holiday. Sharon is very happy to see her strange aunt and uncle, but will Dad be able to control his temper for a whole week?