Newid Iaith

Dafad yw Blodwen / Blodwen is a Sheep

Dafad yw Blodwen / Blodwen is a Sheep

£5.99
Cod Eitem : 9781784231590
Awdur(on)/Author(s) : Morag Hood
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Morag Hood
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Elin Meek
Blodwen yw'r ddafad fwyaf poblogaidd yn y praidd ... ond mae rhywbeth amdani sydd ychydig bach yn wahanol. Stori ddoniol iawn am gamadnabod a derbyn. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek ynghyd â'r testun Saesneg gwreiddiol.

Blodwen is the most popular sheep in the flock ... but there's something about her that's a little different. A very funny story of mistaken identity and acceptance. A Welsh adaptation by Elin Meek together with the original text in English.