Newid Iaith

Tyfu Prysur / Busy Grow

Tyfu Prysur / Busy Grow

£4.99
Cod Eitem : 9781784231637
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Diana Bedoya
Mae'r hadau yn barod i'w hau o'r pecynnau, bydd heulwen a glaw yn eu troi yn ffrwythau! Wrth wthio, tynnu, troi a llithro, daw'r planhigion prysur yn fyw.

We've got lots of seeds to sow, the rain and sun will help them grow! Push, pull, turn and slide to bring the busy plants to life.