Newid Iaith

Ble Mae Boc?

Ble Mae Boc?

£4.99
Cod Eitem : 9781784616625
Awdur(on)/Author(s) : Huw Aaron
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Huw Aaron
Llyfr lliwgar 24 tudalen, maint A4, addas ar gyfer plant ac oedolion, yn cynnwys 10 llun tudalen ddwbl. Bydd pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda'r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy'n cuddio ym mhob llun. Mae cyfle i chwilio am bethau eraill yn y lluniau hefyd, yn ogystal â thrafod a holi cwestiynau rhwng plant â'i gilydd, a rhwng rhiant a phlentyn.

A colourful, 24 page, A4 size book, suitable for children and adults, comprising 10 double-page spreads. Each spread reveals an overflowing scene, the task required being looking for Boc, the little dragon, which is hiding in each picture. The images can also promote searches for other objects, discussions and questions among children and between parents and children.