Newid Iaith

Cyfres Cyw: Llew a'r Dant Coll

Cyfres Cyw: Llew a'r Dant Coll

£3.95
Cod Eitem : 9781784617387
Awdur(on)/Author(s) : Anni Llŷn
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Bait & Debbie Thomas
Mae Llew wedi colli dant ac mae e a Cyw, Jangl, Bolgi, Plwmp a Deryn i gyd yn aros yn eiddgar am y dylwythen deg drwy'r nos.

Llew has lost a tooth, and he, together with Cyw, Jangl, Bolgi, Plwmp and Deryn all wait eagerly throughout the night for the tooth fairy.