Newid Iaith

Roedd Gen i Gi Du

Roedd Gen i Gi Du

£7.99
Cod Eitem : 9781784617653
Awdur(on)/Author(s) : Matthew Johnstone
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Matthew Johnstone
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Testun Cyf
Yn Roedd Gen i Gi Du mae Matthew Johnstone yn rhoi cipolwg teimladwy ar y profiad o fyw gydag iselder - y Ci Du - gan ein goleuo a'n hysbrydoli yn y pen draw. Mae'n darlunio'r nerth a'r anogaeth sydd ynom i ddofi'r Ci Du. Gall fod yn anghenfil arswydus ar adegau, ond y cam cyntaf tuag at wella yw peidio â'i guddio. Llyfr trawiadol fydd yn ysbrydoliaeth i bawb.

In this book, Matthew Johnstone takes a sensitive look at the experience of living with depression - the Black Dog - enlightening and inspiring us. He also portrays the strength and motivation that is within us to tame the Black Dog. It can be a terrible beast at times, but the first step towards recovery is not to hide it. A striking book that will inspire all.