Newid Iaith

Llyfr Adar Mawr y Plant

Llyfr Adar Mawr y Plant

£7.99
Cod Eitem : 9781784617776
Awdur(on)/Author(s) : Onwy Gower
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Ffion Gwyn
Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffotograffau a lluniau wedi eu comisiynu'n arbennig ar gyfer y gyfrol. Cynhwysir ffeithiau megis maint, cynefin a bwyd yr adar, disgrifiad, mis-o-metr, Ffeithiau Ffab ynghyd â geirfa ddefnyddiol.

A beautifully illustrated, factual book about 50 birds seen in Wales, with a double page for each bird, comprising facts, photographs, poems and especially commissioned illustrations. Details include bird descriptions, size, habitat and food together with a useful glossary.