Newid Iaith

isbn9781784617837

isbn9781784617837

£7.99
Cod Eitem : 9781784617837
Awdur(on)/Author(s) : Matthew Johnstone, Ainsley Johnstone
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Matthew Johnstone
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Testun Cyf
Cyfrol sy'n archwilio sut i gadw trefn ar eich bywyd yn ystod cyfnodau o iselder, h.y. pan mae'r Ci Du gerllaw. Canllaw teimladwy, ystyriol a doniol yw hwn i bobl sy'n cefnogi rhywun sy'n dioddef o iselder, ac mae'n ddilyniant i Roedd Gen i Gi Du. Mae'n cynnwys cyngor ymarferol ar sut i adnabod y symptomau a sut i reoli'r Ci Du.

A volume that explores the process of taking control of your life during periods of depression, i.e. when the Black Dog is around. A sensitive, thoughtful and humorous guide for people wishing to support those who suffer from depression, being a sequel to Roedd Gen i Gi Du. It contains practical advice on how to recognise the symptoms and how to control the Black Dog.