Newid Iaith

Goresgyn Diffyg Hunan-Werth

Goresgyn Diffyg Hunan-Werth

£12.99
Cod Eitem : 9781784619220
Awdur(on)/Author(s) : Melanie Fennell
Bydd y llyfr hwn yn eich helpu chi i ddysgu sut i dderbyn eich hun a thrwy hynny drawsnewid eich ymdeimlad ohonoch chi'ch hun er gwell.• Sut mae diffyg hunan-werth yn datblygu a beth sy’n ei gynnal • Sut i gwestiynu eich meddyliau negyddol a’r agweddau sydd wrth wraidd y meddyliau hynny.

This book will help you to learn how to accept yourself; how lack of self-worth develops and is sustained; how to question your negative feelings and the attitudes that are at the root of such feelings.