Newid Iaith

Owain Glyndŵr - Tywysog Cymru

Owain Glyndŵr - Tywysog Cymru

£5.95
Cod Eitem : 9781784619268
Awdur(on)/Author(s) : Rhiannon Ifans
Cyfrol hardd i'w thrysori, yn cynnwys tair stori ar ddeg gan Rhiannon Ifans yn cyflwyno oes Owain Glyndŵr (Glyn Dŵr) yn ddeheuig trwy gyfrwng chwedl a hanes, ynghyd â darluniau lliw trawiadol gan Margaret Jones. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

A beautiful volume to treasure, comprising thirteen stories by Rhiannon Ifans skilfully depicting the age of Owain Glyndŵr (Glyn Dŵr) by means of a mixture of legend and history, including striking colour illustrations by Margaret Jones. An English version is available.