Newid Iaith

Bwbach Bach Unig, Y

Bwbach Bach Unig, Y

£5.99
Cod Eitem : 9781785622823
Awdur(on)/Author(s) : Graham Howells
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Angharad Elen
Mae pob Bwbach angen dau beth – tŷ i'w ofalu amdano a theulu i'w warchod. Felly wnaiff y Bwbach bach pan gaiff ei dŷ ei ddatgymalu o'i gwmpas? Dilynwn y Bwbach ar ei daith i ganfod ei gartref ar draws Cymru. A fydd y Bwbach yn gweld ei fwthyn byth eto? Ac os bydd, pwy fydd yn byw yno nawr bod ei deulu wedi mynd?

Every Bwbach needs two things – a house to take care of and a family to look after. So what's a poor Bwbach to do when his home is literally dismantled around him? Go after it, of course! On the way, he will meet friendly foxes, helpful hawks, and a variety of mythical beasts, the most puzzling of which: human children. Will the poor Bwbach ever find his cottage again?