Cyfres Miss Prydderch: 6. Dosbarth Miss Prydderch a Dewin y Dŵr

Cyfres Miss Prydderch: 6. Dosbarth Miss Prydderch a Dewin y Dŵr

£5.99
Cod Eitem : 9781785622847
Awdur(on)/Author(s) : Mererid Hopwood
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Rhys Bevan Jones
Mae argyfwng ym mhentref Gwaelod y Garn. Mae'r dŵr wedi diflannu o'r afon ac felly o bob tap ym mhob tŷ, a'r ysgol! Ar yr un pryd, mae Cawr Mawr y Sychder Maith wedi bod wrth ei driciau cas draw ar Blaned y Blodyn Bodyn. Tybed a all Alfred, Elen, Miss Prydderch a'r criw ffrindiau ddatrys pethau? All y Carped Hud eu cludo ymhell tu hwnt i'r sêr? Oes rhywbeth gan Alfred all achub y dydd?

There's an emergency in Gwaelod y Garn. The water has vanished from the river and also from every tap in every house, and the school! At the same time, a devious giant has been up to his old tricks on a far away planet. Can the class and Miss Prydderch sort things out? Can the Magic Carpet fly beyond the stars? Has Alfred got something that can save the day?