Newid Iaith

Guto a Dreigiau'r Nos

Guto a Dreigiau'r Nos

£9.99
Cod Eitem : 9781800993709
Awdur(on)/Author(s) : Caryl Lewis
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Carmen Saldana
Mae Guto'n breuddwydio am ddreigiau. Mae rhai yn ffyrnig ac yn llachar a rhai yn addfwyn ac yn dawel, ac maent oll yn cadw cwmni iddo drwy'r nos a'r diwrnod wedyn. Ond y broblem yw, does neb arall yn gallu gweld dreigiau Guto. Oes e? Llyfr lluniau hardd sydd â stori'n cyfleu neges annwyl, lawn cysur, ac yn dathlu'r dychymyg, a'r ymdeimlad o fod yn wahanol.

Guto dreams of dragons. Some are fierce and sparkling, some are tender and quiet, but they all keep him company all through the night and the following day. The problem is that no-one else can see Guto's dragons. Can they? A beautiful illustrated book which tells a story with a precious, comforting message, celebratating the imagination and individuality.