Astronot yn yr Atig

Astronot yn yr Atig

£8.99
Cod Eitem : 9781800993914
Awdur(on)/Author(s) : Megan Angharad Hunter
Mae Rosie wedi gwirioni ar y gyfres deledu 'Yr Estronos' ac am astronots, a phan mae llong ofod yn glanio yn yr ardd gefn, mae'n methu â chredu ei lwc. Nofel am greu cyfeillgarwch, am deithio'n ôl ac ymlaen mewn amser, am dyfu i fyny mewn byd cymhleth ac anodd, ac am wthio ffiniau'r dychymyg i'r eithaf.

Rosie is mad about the tv series 'Yr Estronos' and about astronauts, and when a spaceship lands in her back garden, she cannot believe her luck. This is a novel about friendship, about time-travelling, about growing up in a complex and difficult world, and about pushing the boundaries of the imagination to the extreme.