Twm y Llew: Am dro i weld y Byd!

Twm y Llew: Am dro i weld y Byd!

£4.99
Cod Eitem : 9781800994713
Awdur(on)/Author(s) : John Likeman
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Tom Lucas o Cloth Cat
Mae'n hydref, ac mae Twm a'i ffrindiau'n mwynhau mynd ar daith yn y goedwig i sylwi ar ryfeddodau byd natur. Mae'r gyfres hon yn hybu llythrennedd, lles ac iechyd meddwl plant, gan ddilyn y model Pum Ffordd at Les. Llyfr llafar a gweithgareddau ar gael ar lein am ddim.

It's autumn and Twm's friend Siôn go for a Noticing Walk in the woods and have a wonderful time. That night, before going to sleep, Tom writes a poem about his day. The fourth title in a series for children that promotes literacy, wellbeing and mental health.