Newid Iaith

M am Awtistiaeth

M am Awtistiaeth

£8.99
Cod Eitem : 9781801060233
Awdur(on)/Author(s) : The Students of Limpsfield Gr, Vicky Martin
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Tudur Dylan Jones
M. Dyna beth hoffwn i chi fy ngalw i, plis. M. Fe ddyweda i pam nes ’mlaen. Dyma lyfr a ysgrifennwyd ac a ddarluniwyd ar gyfer merched yn eu harddegau ag awtistiaeth gan ferched yn eu harddegau ag awtistiaeth.

M. That's how I would like you to call me, please. M. I'll tell you why later. A book written and illustrated for female teenagers with autism by female teenagers with autism.