Newid Iaith

Help gyda Gwaith Cartref - Adio a Thynnu

Help gyda Gwaith Cartref - Adio a Thynnu

£4.99
Cod Eitem : 9781801060981
Datblygwyd y llyfr gwaith hwn er mwyn cefnogi dysgwyr gyda gwaith Adio a Thynnu yn y dosbarth, gan anelu at gynorthwyo i adeiladu hyder disgyblion ac atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau allweddol sylfaenol.

Developed to support learners in their school work, this Help with Homework workbook relating to Adding and Subtracting will help to build children's confidence and reinforce their understanding of basic key skills.