Academi Pl-Droed: Gyda'n Gilydd

Academi Pl-Droed: Gyda'n Gilydd

£5.99
Cod Eitem : 9781801061131
Awdur(on)/Author(s) : Tom Palmer
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Brian Williamson
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mari George
Mae Jake Oldfield yn bêl-droediwr dawnus sy'n chwarae i'r tîm lleol. Er ei fod yn fychan o gorff, mae'n breuddwydio y caiff, ryw ddydd, wireddu ei freuddwyd o chwarae i dîm o safon uwch. Addasiad Cymraeg Mari George o Football Academy: Boys United, sy'n rhan o gyfres newydd am bêl-droedwyr addawol sy'n ysu am wireddu eu breuddwydion.

Jake Oldfield is a talented footballer who plays for the local team. Although he is small, he dreams he will, one day, play for a premier team. Mari George's Welsh adaptation of Football Academy: Boys United is part of a new series about promising footballers who yearn to make their dreams come true.