Cyfres Miss Prydderch 2: Dosbarth Miss Prydderch a Silff y Sarff

Cyfres Miss Prydderch 2: Dosbarth Miss Prydderch a Silff y Sarff

£5.99
Cod Eitem : 9781801061230
Awdur(on)/Author(s) : Mererid Hopwood
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Rhys Bevan Jones
Mae anturiaethau Miss Prydderch a'i dosbarth o ddisgyblion ar y carped hud yn parhau. Dyma'r ail nofel mewn cyfres o dair am Miss Prydderch, cymeriad diddorol iawn â thro yn ei chynffon. Nid yw popeth yn edrych fel ag y mae ar yr olwg gynta. Nofel ddyfeisgar a modern â'r stori'n seiliedig ar fywyd mewn ysgol ddigon cyffredin yr olwg, ond sydd ymhell o fod felly!

The adventures of Miss Prydderch and her class of pupils on the magic carpet continues. The second title in a trilogy about Miss Miss Prydderch, an interesting character with a twist in her tail. Everything is not as it looks at first glance. An inventive, contemporary novel relating a story based on life in a school that seems quite ordinary, but is far from it!