Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd Cyfnod Sylfaen

Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd Cyfnod Sylfaen

£89.00
Cod Eitem : 9781801062046
Awdur(on)/Author(s) : Siwan Tecwyn Jones
Dyma becyn cynhwysfawr sy’n cynnwys 6 uned hyfryd yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Atebol ac Amser Stori Atebol. Mae’r pecyn yn cynnwys 30 o gardiau athro sy’n amlinellu gweithgareddau ffocws posib, cyfleoedd i gyfoethogi’r ardaloedd darpariaeth barhaus a chanllaw ar gyfer cynllunio’r hyn sy’n bwysig er mwyn gwireddu’r pedwar diben.

This is a comprehensive package consisting of 6 wonderful units based on the popular Atebol books and Atebol Story Time. The pack contains 30 teacher cards outlining possible focus activities, opportunities to enrich the continuous provision areas and a guide to planning the statements of what matters and progression steps.