Newid Iaith

Llyfrau Hwyl Magi Ann: Helô Magi Ann

Llyfrau Hwyl Magi Ann: Helô Magi Ann

£3.99
Cod Eitem : 9781801062732
Awdur(on)/Author(s) : Mena Evans
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Mena Evans
Dyma lyfr hwyliog ar gyfer dysgu darllen yn y Gymraeg. Dewch i gwrdd â Magi Ann a'i ffrindiau. Cam 1: Llyfrau Pero – Llyfr 1.

This is a fun book for learning to read in Welsh. Come and visit Magi Ann and her friends. Cam 1: Llyfrau Pero – Book 1.