Llyfrau Hwyl Magi Ann: Dillad Newydd

Llyfrau Hwyl Magi Ann: Dillad Newydd

£3.99
Cod Eitem : 9781801063630
Awdur(on)/Author(s) : Mena Evans
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Mena Evans
Y tro hwn mae'r cymeriadau bach hoffus yn helpu datblygu geirfa'r darllenydd wrth iddynt brofi anturiaethau annisgwyl gyda'u dillad a'u teganau. Cam 3: Llyfrau Tedi - Llyfr 4

This time the lovable little characters help to develop the reader's vocabulary as they experience unexpected adventures with their clothes and toys. Cam 3: Llyfrau Tedi - Book 4