Newid Iaith

Jig-So Sali Mali: Yr Wyddor

Jig-So Sali Mali: Yr Wyddor

£8.99
Cod Eitem : 9781801063913
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Jacob Fell
Jig-so lliwgar, llawn bwrlwm sy'n cyflwyno'r wyddor Gymraeg i blant ifanc. Mae pob darn pos yn ymwneud â llun cyfatebol, gan annog plant i gysylltu'r llythrennau â’r delweddau cywir. Gyda'i ystod amrywiol o eiriau, daw'r jig-so hwn yn arf deniadol i blant ehangu eu geirfa wrth gael profiad dysgu llawen ochr yn ochr â Sali Mali a'i ffrindiau.

A colourful and vibrant jigsaw that introduces the Welsh alphabet to young children. Each puzzle piece corresponds to a matching picture, encouraging children to match letters with the correct images. With its varied range of words, this is an attractive tool for children to expand their vocabulary while having joyful learning experience alongside Sali Mali and her friends.