Cyfres Smot: Nos Da Smot

Cyfres Smot: Nos Da Smot

£6.99
Cod Eitem : 9781801063982
Awdur(on)/Author(s) : Eric Hill
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Eric Hill
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Atebol
Mae'n amser gwely ond mae gan Smot sawl 'Nos da' i'w ddweud cyn mynd i gysgu. Codwch y fflapiau ac ymunwch â'r hwyl.

It's bedtime, but Smot has many 'Good nights' to say before he can go to sleep. Lift the flaps to join in the fun.