Lili a Nedw: Y Tortsh

Lili a Nedw: Y Tortsh

£7.99
Cod Eitem : 9781802585391
Awdur(on)/Author(s) : Jon Roberts
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Hannah Rounding
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Anwen Pierce
Mae Lili yn awtistig, felly mae hi'n gweld pethau a chlywed synau newydd mewn ffordd wahanol. Gall Lili ddibynnu ar Nedw, ei chi cymorth, i fod wrth ei hochr yn ei helpu os yw hi'n cynhyrfu, felly pan ddaw o hyd i dortsh yn nhŷ Nain, gall y ddau ohonyn nhw fentro'n bellach nag y buon nhw erioed o'r blaen.

Lily is autistic; she sees and hears new things differently. She depends on Nedw, her dog, to be by her side when she is agitated. When Lily finds a torch in her grandmother's house, she and Nedw can venture further than they have ever done before.