Mae Twm Gartref

Mae Twm Gartref

£8.99
Cod Eitem : 9781802586152
Awdur(on)/Author(s) : Emma Bettridge
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Josephine Birch
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Anwen Pierce
Dyma Twm. Mae Twm yn byw mewn dau gartref ac mae ganddo bethau arbennig mae'n eu gwneud yn y ddau. Ond daw dydd Llun – diwrnod symud. Beth os nad yw'r cartref newydd fel yr hen un? Beth os nad oes pethau arbennig i'w gwneud yno? Tyrd ar daith gyda Twm i ddarganfod ei gartref newydd. Addasiad Cymraeg gan Anwen Pierce o Red is Home.

This is Twm. He lives in two homes and he has special things that he does in the two places. Monday arrives - time to move. What if the new home is not like the old one? What if he cannot do special things there? Come on a journey with Twm to find his new home. A Welsh adaptation by Anwen Pierce of Red is Home.