Huwcyn Puw

Huwcyn Puw

£7.99
Cod Eitem : 9781802586855
Awdur(on)/Author(s) : Charlotte Middleton
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Anwen Pierce
Mae moch cwta Llan-chwyn wrth eu boddau'n bwyta dail dant y llew, ac mae synau crensh a mynsh i'w clywed o fore gwyn tan nos... ond yn ara' bach, mae'r planhigion blasus yn diflannu o'r fro. A all un mochyn cwta dewr a chraff o'r enw Huwcyn Puw achub y dydd?

The guinea-pigs of Llan-chwyn enjoy eating dandelion leaves, and the sound of 'crensh' and 'mynsh' are heard all through the day... but slowly, the delicious plants disappear from the neighbourhood. Will one brave and keen guinea-pig named Huwcyn Puw be able to save the day?