Cyfres Ffred y Ffarier: Ffoniwch Ffred

Cyfres Ffred y Ffarier: Ffoniwch Ffred

£1.50
Cod Eitem : 9781843230625
Awdur(on)/Author(s) : Stephen Thraves
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Emily Huws
Addasiad Cymraeg o Fetch to the Rescue, stori fywiog gyda lluniau lliw am Ffred y Ffarier yn helpu i achub bwch gafr sy'n syrthio dros y clogwyn, yn seiliedig ar y gyfres deledu boblogaidd Fetch the Vet; i blant 2-5 oed.

A Welsh adaptation of Fetch to the Rescue, a lively story with colour illustrations about Fred the Vet helping to save a billy goat that falls over the edge of the cliff, based on the popular television series Fetch the Vet; for 2-5 year-old children.