Newid Iaith

Panig yn y Panto

Panig yn y Panto

£1.00
Cod Eitem : 9781843232926
Awdur(on)/Author(s) : Ruth Morgan
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Chris Glynn
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Rhian Pierce Jones
Addasiad Cymraeg o stori ddifyr yn dilyn anturiaethau merch ifanc a'i hewythr ecsentrig wrth i deulu'r ffair baratoi ar gyfer cynhyrchiad lleol o banto 'Aladdin'; i ddarllenwyr 7-9 oed sy'n dechrau darllen ar eu pen eu hunain. Dilyniant i Bympyti-bymp a Ffair Arswyd. Lluniau du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of an entertaining story about the adventures of a young girl and her eccentric uncle as the funfair family prepare for a local production of 'Aladdin'; for 7-9 year-old readers who are learning to read independently. Sequel to Bympyti- bymp and Ffair Arswyd. Black-and-white illustrations.