Cyfres 'Slawer Dydd: Rhy Ifanc i Ryfel

Cyfres 'Slawer Dydd: Rhy Ifanc i Ryfel

£4.99
Cod Eitem : 9781843235538
Awdur(on)/Author(s) : Mair Wynn Hughes
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Jac Jones
Y Rhyfel Byd Cyntaf yw cefndir y stori hanesyddol hon, sy'n adrodd hanes dau fachgen o Sir Fôn yn ystod y rhyfel. Dyma'r pedwerydd teitl yn y gyfres Slawer Dydd.

A story for which the First World War is the background, as it tells the history of two boys from Anglesey in the war. This is the fourth title in the Slawer Dydd series.