Newid Iaith

Cyfres Brechdan Inc: Caerdydd

Cyfres Brechdan Inc: Caerdydd

£3.50
Cod Eitem : 9781843236191
Awdur(on)/Author(s) : Jo Knell
Llyfr arall yn y gyfres 'Brechdan Inc'. Addas i ddarllenwyr dros 12 oed. Faint wyt ti'n ei wybod am Gaerdydd, prifddinas Cymru? Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mai 2007.

Another book in the 'Brechdan Inc' series. Suitable for readers aged over 12 years. A book about Cardiff. Reprint; first published in May 2007.