Newid Iaith

Llyfr Athrawon Lluniau yn fy Mhen

Llyfr Athrawon Lluniau yn fy Mhen

£11.99
Cod Eitem : 9781843238485
Awdur(on)/Author(s) : Amrywiol/Various
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Rhys Bevan Jones
Llawlyfr cynhwysfawr i athrawon yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau'n seiliedig ar y llyfr barddoniaeth Lluniau yn fy Mhen, sef blodeugerdd o gerddi i blant 7-11 oed yn seiliedig ar bynciau'r cwricwlwm - ABCh a Chrefydd, Addysg Gorfforol, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Hanes, Iaith, Mathemateg, a Thechnoleg, Dylunio a Chelf.

A comprehensive handbook for teachers, with various activities based on the poetry book Lluniau yn fy Mhen, an anthology of poems for 7-11 year olds based on subjects in the school curriculum - PSE and Religion, Physical Education, Music, Geography, Science, History, Language, Mathematics, and Technology, Art and Design.