Cyfres yr Hebog: Brad

Cyfres yr Hebog: Brad

£4.99
Cod Eitem : 9781843239840
Awdur(on)/Author(s) : Ann Jungman
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Alan Marks
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Gwen Redvers Jones
Mae Hannah a Frieda yn ffrindiau gorau. Iddewon yw teulu Hannah a Natsïaid yw teulu Frieda. Ac mae'r Natsïaid yn casáu'r Iddewon. Does neb yn teimlo'n saff yn yr Almaen cyn yr Ail Ryfel Byd. Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Betrayal.

Hannah and Frieda are best friends. But this is Germany before World War II. You can't trust anyone and no one feels safe. Hannah's family are Jewish. Frieda's family are Nazis. And Nazis hate Jews. A Welsh adaptation of Betrayal (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.