CA3 Datblygu Rhifedd: Algebra Blwyddyn 7

CA3 Datblygu Rhifedd: Algebra Blwyddyn 7

£18.99
Cod Eitem : 9781845212155
Awdur(on)/Author(s) : Hilary Koll, Steve Mills
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Paul Cemmick, David Benham
Golygydd(ion)/Editor(s) : Lynwen Rees Jones
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Ffion Kervegant
Gweithgareddau y gellir eu llungopïo ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Algebra' Fframwaith dysgu mathemateg Strategaeth Genedlaethol CA3. Addasiad o Key Stage 3 Developing Numeracy: Algebra Year 7.

A photocopiable activity book that provide Year 7 pupils complete coverage of the key objectives of the Framework for teaching mathematics, Key Stage 3. A Welsh adaptation of Key Stage 3 Developing Numeracy: Algebra Year 7.