Newid Iaith

Tric-y-Trac 2

Tric-y-Trac 2

£7.50
Cod Eitem : 9781845212797
Awdur(on)/Author(s) : Carole Jones, Lynette Jones
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Andrew Gaunt
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gwenda Lloyd Wallace
Llyfr i wella sgiliau darllen, y gellir ei lungopïo, sy'n cynnwys cyfres o ymarferion olrhain yn seiliedig ar rigwm, dywediad, cerdd neu stori gryno (Lefel 2).

A photocopiable book to improve reading skills which includes a series of tracking exercises based on rhymes, sayings, poems and short stories (Level 2).