Cyflwyno Mathemateg Bur

Cyflwyno Mathemateg Bur

£31.99
Cod Eitem : 9781845214739
Awdur(on)/Author(s) : Robert Smedley, Garry Wiseman
Golygydd(ion)/Editor(s) : Lynwen Rees Jones
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Sara Clubb
Gwerslyfr a anelir yn benodol at ofynion y fanyleb Mathemateg Bur Safon Uwch. Cefnogir y testun clir â chwestiynau ac atebion enghreifftiol, ymarferion a chwestiynau arholiad. Ymdrinnir â'r holl fathemateg bur angenrheidiol ar gyfer y cwrs Safon Uwch mewn un gyfrol.

A Welsh adaptation of Introducing Pure Mathematics. A new edition updated to meet the needs of the Pure Mathematics encountered in all the new specifications for single-subject A Level Mathematics.