Newid Iaith

Cymru 1900 hyd Heddiw

Cymru 1900 hyd Heddiw

£5.00
Cod Eitem : 9781845215262
Awdur(on)/Author(s) : Harri Jones, Colin P. F. Hughes
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Richard Pritchard
Golygydd(ion)/Editor(s) : Cathryn Gwynn
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Gwenda Wallace
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â newidiadau a datblygiadau mewn gwahanol agweddau ar fywyd yng Nghymru yn ystod yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gwleidyddiaeth, patrymau gwaith a diwylliant a chymdeithas. Mae'n cynnwys ymarferion amrywiol a chwestiynau arholiad yn ogystal â chyfle i fynd i'r afael â sgiliau sydd eu hangen i fod yn hanesydd.

An useful textbook addressing the changes and developments in various aspect of life in Wales during the 20th century, including politics, employment and culture. The book contains various exercises and exam-type questions and gives the student a chance to improve those skills necessary to become a historian.