Newid Iaith

Mis yr Ŷd

Mis yr Ŷd

£5.99
Cod Eitem : 9781845217006
Awdur(on)/Author(s) : Manon Steffan Ros
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Richard Huw Pritchard
Golygydd(ion)/Editor(s) : Delyth Ifan
Nofel wreiddiol, afaelgar ar gyfer yr arddegau cynnar, gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru. Yn gefnlen i'r stori mae hanes cymuned o deithwyr sy'n symud eu carafannau i Gae Rhianfa. Dyma stori gref am ragfarnau, cyfeillgarwch a brawdoliaeth rhwng dynion ifanc.

A gripping, original novel for young teenagers, by one of Wales' most popular authors. A story about prejudice, friendship and comradeship among young men set against the backdrop of a community of settlers moving their caravans to Cae Rhianfa.