Newid Iaith

Gawn Ni Stori?

Gawn Ni Stori?

£13.50
Cod Eitem : 9781845276218
Awdur(on)/Author(s) : John Owen Huws
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Dorry Spikes
Casgliad o 24 o chwedlau a straeon am arwyr Cymru gan y diweddar John Owen Huws. Ymysg y straeon mae hanes y Brenin Arthur, Jemeima Niclas, Dewi Sant, Gwrachod Llanddona, Gwenllian, Barti Ddu a llawer mwy. Detholiad o lyfrau blaenorol yr awdur yw'r straeon yn y gyfrol bresennol.

A complete collection of stories and legends about Welsh heroes by the late John Owen Huws comprising stories about King Arthur, Jemeima Niclas, St David, Gwenllian, Bartholomew Roberts (Barti Ddu)and many more. The present volume comprises a selection of stories from the author's previous books.