Newid Iaith

Cyfres Alys a Megan: 4. Alys yn y Canol

Cyfres Alys a Megan: 4. Alys yn y Canol

£5.99
Cod Eitem : 9781845276461
Awdur(on)/Author(s) : Judi Curtin
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Eleri Huws
Mae Megan ar bigau'r drain wrth baratoi i fynd i'r Gwersyll Haf gydag Alys. Bydd e'n FFANTASTIG – dim mwy o uwd organig Mam, dim ysgol, a dim byd ond hwyl o fore gwyn tan nos! Fe fydd 'na bob math o weithgareddau, gemau a disgo – ac yn bwysicach na dim, bydd Alys a Megan gyda'i gilydd.

Megan can't wait to go to the Summer Camp with Alys, her best friend. But when Alys meets a new friend at the camp, Megan feels left out. Eleri Huws's Welsh adaptation of Alice in the Middle by Judi Curtin.