Newid Iaith

Cyfres Maw: Maw a'r Cyw/Maw and the Chick

Cyfres Maw: Maw a'r Cyw/Maw and the Chick

£2.95
Cod Eitem : 9781847714503
Awdur(on)/Author(s) : Richard Llwyd Edwards
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Richard Llwyd Edwards
Y pedwerydd llyfr am Maw, y gath fach sinsir ddireidus, wrth iddo fynd i fusnesa o gwmpas y cwt ieir, gyda chyfieithiad Saesneg ar bob tudalen ar gyfer dysgwyr.

The fourth book about Maw, the mischievious ginger cat, as he interferes around the chicken coop, with an English translation of the text on each page for Welsh learners.