Cyfres am Dro: 3. Adar

Cyfres am Dro: 3. Adar

£3.95
Cod Eitem : 9781847718525
Awdur(on)/Author(s) : Angharad Tomos
Adar o bob lliw a llun a geir yn y llyfr deniadol hwn gan Angharad Tomos. Llyfr llawn ffeithiau a darluniau mewn iaith syml a lluniau clir. Pa un yw hoff aderyn Rwdlan tybed? Bydd adnodd digidol yn cyd-fynd â'r gyfres. adnoddau.cbac.co.uk

Birds of all colour and kind are found in this appealing book by Angharad Tomos, which is full of facts in simple language with clear images. I wonder what is Rwdlan's favourite bird? An online digital resource coincides with the series. hwb.wales.gov.uk