Cyfres Menywod Cymru: Ann Griffiths

Cyfres Menywod Cymru: Ann Griffiths

£5.00
Cod Eitem : 9781848512368
Awdur(on)/Author(s) : Eiry Miles
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Maria Royse
Llyfr mawr, lliwgar i blant 5-8 oed sy'n sôn am hanes un o fenywod enwog Cymru, sef Ann Griffiths. Merch ifanc a oedd yn hoffi canu a dawnsio oedd. Byddai hi'n gwneud hwyl am ben y bobl oedd yn mynd i gyfarfodydd pregethu. Ond ar y ffordd i ffair Llanfyllin un diwrnod, dyma hi'n aros i wrando ar bregethwr yn siarad â thorf fechan. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, newidiodd bywyd Ann am byth.

A colourful, large format book for 5-8 year olds portraying the story of one of Wales's most famous women - the hymnwriter Ann Griffiths. As a young girl she enjoyed singing and dancing, but her life changed completely after hearing a sermon on the day of the fair at Llanfyllin.