Newid Iaith

Rhyfel Cartref America - Achosion y Rhyfel, ei Gwrs a'i Ganlyniadau, 1803-77

Rhyfel Cartref America - Achosion y Rhyfel, ei Gwrs a'i Ganlyniadau, 1803-77

£4.00
Cod Eitem : 9781848513099
Awdur(on)/Author(s) : Alan Farmer
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Glenys M. Roberts
Addasiad Cymraeg o The American Civil War - Causes, Course and Consequences 1803-77. Llyfr i gynorthwyo myfyrwyr Hanes Safon Uwch sy'n astudio Ryfel Cartref America. Ym mhob rhan o'r llyfr amlygir y dyddiadau pwysig, y termau a'r materion canolog, a chyflwynir dehongliadau hanesyddol o'r prif ddadleuon.

A Welsh adaptation of The Americal Civil War - Causes, Course and Consequences 1803-77. A volume geared to assist post-16 year old students of the American Civil War. Throughout the book, key dates, terms and issues are highlighted, and historical interpretations of key debates are outlined.