Pobl Pentre Bach: Dawnsio yn y Bore Bach

Pobl Pentre Bach: Dawnsio yn y Bore Bach

£1.25
Cod Eitem : 9781848516007
Awdur(on)/Author(s) : Ifana Savill
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Gary Evans
Mae Coblyn yn codi'n gynnar i weld yr adar. Dyma lyfr stori-a-llun am bobl Pentre Bach, un o deitlau Cam Coch yn cynllun darllen am Sali Mali a'i ffrindiau, Pobl Pentre Bach, sy'n cynnwys 72 llyfr darllen mewn 5 cam. Mae Cam Coch yn dilyn Cam Oren.

A reading book in the Pecyn Cam Coch of the Pobl Pentre Bach reading scheme.