Newid Iaith

Wil y Poenwr Penigamp a'r Môr-Leidr

Wil y Poenwr Penigamp a'r Môr-Leidr

£6.99
Cod Eitem : 9781848519909
Awdur(on)/Author(s) : Georgia Pritchett
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Jamie Littler
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Steffan Alun
Mae Wil yn fachgen sy'n poeni am BOPETH! Ond mae'n gorfod anghofio am ei ofidiau i gyd pan gymerith Alun afiach fwced a rhaw Dot ar gyfer ei drysorau a dechrau cynllunio chwythu'r byd yn chwilfriw efo canon enfawr! A fydd Wil yn gallu achub y byd eto?

Wil is a boy who worries about EVERYTHING! However he has to put his fears to the side when awful Alun takes Dot's bucket and spade at the beach for his treasure and plots to blow the world up with an enormous cannon! Will Wil be able to save the world again?