Newid Iaith

Cyfres Lego: 5. Cwrdd â'r Marchogion

Cyfres Lego: 5. Cwrdd â'r Marchogion

£4.99
Cod Eitem : 9781849670258
Awdur(on)/Author(s) : Julie March
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mari George
A fydd Marchogion NEXO yn gallu achub y deyrnas? Mae Bwystfilod Magma yn ymosod ar Dremarchog! Cei weld sut mae marchogion NEXO yn defnyddio eu pwerau i achub y dydd.

Can the NEXO KNIGHTS save the kingdom? The land of Knighton is under attack from the terrible Magma Monsters! Discover how the NEXO Knight heroes use their powers to save the day.