Newid Iaith

Cled y Cwmwl Unig / Cyril the Lonely Cloud

Cled y Cwmwl Unig / Cyril the Lonely Cloud

£5.99
Cod Eitem : 9781849670739
Awdur(on)/Author(s) : Tim Hopgood
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Eleri Huws
Does neb yn hapus iawn i weld Cled y cwmwl. Caiff ei feio'n gyson am ddifetha diwrnod rhywun neu'i gilydd. Ymunwch â Cled wrth iddo deithio ymhell ac agos yn chwilio am wên gyfeillgar. Stori hudolus a darluniau trawiadol i helpu dysgwyr Cymraeg, yn cynnwys geirfa fer, anogaeth i holi cwestiynau a thestun Saesneg o dan y fflapiau.

No one is ever pleased to see Cled the cloud. He is always being blamed for ruining the day. Join Cled as he travels far and wide in search of a friendly smile. A delightful story with stunning illustrations and help for language learners including a word list, question prompts and English language text on the fold-out flaps.